ADS
شیزوان موزیک/رویداد/تصمیم زهرا اویسی برای ساده‌تر زندگی کردن

زهرا اویسی با انتشار این عکس نوشت:

زمان کوتاه است، و لحظات برگشت ناپذیر، زندگی حبابی بیش نیست… ساده تر ببینیم، ساده تر بگیریم و ساده تر بخندیم….Source by [author_name]

اخبار موسیقی ایران