شیزوان موزیک/رویداد/سارا خوئینی ها سوار و در حال رانندگی ماشین سنگین | عکس

سارا خوئینی‌ها با انتشار این عکس نوشت:

خورشید نو و کار جدید….!
دقیقا در میانه ی پاییز هستیم ،چشم برهم بزنیم پاییز رفته، زمستان هم!
اما هیچ کدام نمیدانیم چند پاییز و چند زمستان دیگر مهمان زمین خواهیم بود…. پس مهربانی را از پستو بیرون بکشید منتظر روز ویژه ای نباشید، آن روز امروز است.Source by [author_name]

اخبار موسیقی ایران